Χορηγίες

Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός ή χρειάζεστε πληροφορίες για εμπορικά θέματα του Change Makers World επικοινωνήστε με την Αγγελική Νόστη, στέλνοντας email στην διεύθυνση a.nosti@smartpress.gr ή τηλεφωνήστε στο 2105201500.

Ομιλίες – Πρόγραμμα

Εάν θέλετε πληροφορίες για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις ομιλίες του Change Makers World επικοινωνήστε με την Αγγελική Νόστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.nosti@smartpress.gr ή στο τηλέφωνο 2105201500.

Οργανωτικά

Για οργανωτικές και άλλες λεπτομέρειες γενικού περιεχομένου επικοινωνήστε με την Αγγελική Νόστη στη διεύθυνση a.nosti@smartpress.gr ή τηλεφωνήστε στο 2105201500.

Το συνέδριο Change Makers World είναι μία διοργάνωση της εταιρείας Smart Press & του InfoCom.